نی و هزار کاربرد زیبا

– با نی های پلاستیکی می توانید هم برای خود دستبندهای زیبا تهیه کنید و هم کش سر. در این جا ساخت دو نوع دستبند متفاوت و یک نوعه کش سر را که به ش..

با نی های پلاستیکی می توانید هم برای خود دستبندهای زیبا تهیه کنید و هم کش سر. در این جا ساخت دو نوع دستبند متفاوت و یک نوعه کش سر را که به شما آموزش می دهیم که با نی ساخته می شود

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: