اوزو وساردین کبابی ، غذای ایتالیایی خوشمزه

– این ویدیو، گوردن رمزی طرز تهیه پاستای اورزو که در واقع نوعی سالاد پاستای ایتالیایی است را به شما آموزش می دهد و پس از آن، ماهی ساردین را ..

اوزو وساردین کبابی ، غذای ایتالیایی خوشمزه
اوزو وساردین کبابی ، غذای ایتالیایی خوشمزه - کاشانه

این ویدیو، گوردن رمزی طرز تهیه پاستای اورزو که در واقع نوعی سالاد پاستای ایتالیایی است را به شما آموزش می دهد و پس از آن، ماهی ساردین را به روش ایتالیایی کباب می کند

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: