الدحیل با گلزنی کریمی فینالیست شد

– تیم الدحیل با گلزنی علی کریمی به فینال کاپ قطر راه یافت. در پارس فوتبال هم بخوانید..

الدحیل با گلزنی کریمی فینالیست شد
الدحیل با گلزنی کریمی فینالیست شد - خبرگزاری پارس فوتبال

تیم الدحیل با گلزنی علی کریمی به فینال کاپ قطر راه یافت

در پارس فوتبال هم بخوانید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: