آهنگ جدید روز مادر ترکوند

– آهنگ روز مادر مادر نمای قدرت دنیای خلقت است مادر به ما ز ایزد یکتا فضیلت است فردوس را به زیر قدمهاش مانده رب کو را مقام، بعد خدا در عبادت ..

آهنگ روز مادر
مادر نمای قدرت دنیای خلقت است
مادر به ما ز ایزد یکتا فضیلت است
فردوس را به زیر قدمهاش مانده رب
کو را مقام، بعد خدا در عبادت است

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: