خیاطی - آموزش رسم الگوی دامن خمره ای

– سیما جندقی

خیاطی - آموزش رسم الگوی دامن خمره ای
خیاطی - آموزش رسم الگوی دامن خمره ای - سیما جندقی

سیما جندقی
خیاطی - آموزش رسم الگوی دامن خمره ای
- آموزشی
- نحوه رسم الگوی دامن خمره ای, الگوی دامن خمره ای, همیارمد, سپیده معدنی
- شنبه، ۱۵ دی ۱۳۹۷ - ۱۶:۲۶

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: