کافه پلی قسمت 104 - سینما

– در قسمت 104 کافه پلی - سینما - نقد و بررسی فیلم Game Night - بررسی فیلم خوک - آیتم TOP5 : پنج سکانس دراماتیک تاریخ سینما - نگاهی به اخبار سینما و فروش..

در قسمت 104 کافه پلی - سینما

- نقد و بررسی فیلم Game Night
- بررسی فیلم خوک
- آیتم TOP5: پنج سکانس دراماتیک تاریخ سینما
- نگاهی به اخبار سینما و فروش فیلم ها

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: