فیلم: بازسازی آغل گوسفندان به یک اقامتگاه بومگردی

– گزارشی از بازسازی آغل گوسفندان به یک اقامتگاه بومگردی در شهر کلاته خیج در نزدیکی شاهرود را در این ویدئو مشاهده کنید..

فیلم: بازسازی آغل گوسفندان به یک اقامتگاه بومگردی
فیلم: بازسازی آغل گوسفندان به یک اقامتگاه بومگردی - پایگاه خبری فردا

گزارشی از بازسازی آغل گوسفندان به یک اقامتگاه بومگردی در شهر کلاته خیج در نزدیکی شاهرود را در این ویدئو مشاهده کنید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: