صحبت های امید عالیشاه بعد از بازی با تراکتور

– امید عالیشاه در پاسه به شایعه جدایی اش از پرسپولیس و پیوستنش به تراکتور گفت : من با پرسپولیس قرارداد دارم و در خدمت این تیم هستم. در پارس ..

صحبت های امید عالیشاه بعد از بازی با تراکتور
صحبت های امید عالیشاه بعد از بازی با تراکتور - خبرگزاری پارس فوتبال

امید عالیشاه در پاسه به شایعه جدایی اش از پرسپولیس و پیوستنش به تراکتور گفت : من با پرسپولیس قرارداد دارم و در خدمت این تیم هستم. در پارس فوتبال هم بخوانید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: