جدیدترین گاف مسیح علی نژاد برای شائبه سازی در ایران

– مسیح علی نژاد امروز ویدیویی را با عنوان درگیری دوباره میان مأمورین شهرداری و دستفروشان منتشر کرده بود که معلوم شد این سکانس بخشی از یک ف..

جدیدترین گاف مسیح علی نژاد برای شائبه سازی در ایران
جدیدترین گاف مسیح علی نژاد برای شائبه سازی در ایران - خبری و متفرقه

مسیح علی نژاد امروز ویدیویی را با عنوان درگیری دوباره میان مأمورین شهرداری و دستفروشان منتشر کرده بود که معلوم شد این سکانس بخشی از یک فیلم بوده و چنین ادعایی صحت ندارد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: