کلیپ و متن عاشقانه پاییزی

– تنهایی را به بودن در جمعی که به آن تعلق ندارم ترجیح میدهم و سه چیز را هرگز فراموش نمیکنم: 1) به همه نمی توانم کمک کنم. 2)همه چیز را نمی توانم..

تنهایی را به بودن در جمعی که به آن تعلق ندارم ترجیح میدهم
و سه چیز را هرگز فراموش نمیکنم:

1) به همه نمی توانم کمک کنم

2)همه چیز را نمی توانم عوض کنم

کفش های من را بپوش و از خیابان هایی گذر کن که من گذر کردم

اشکهایی را بریز که من ریختم
سالهایی را بگذران که من گذراندم
روی سنگهایی بلغز که من لغزیدم
دوباره و دوباره برخیز و مجددا در همان راه سخت قدم
بزن👌
.

شب خوش 💓

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: