گل دوم پرسپولیس به نفت مسجدسلیمان توسط عبدی - چهارمین قهرمانی پرسپولیس

– گل دوم پرسپولیس به نفت مسجدسلیمان (عبدی) | دقیقه 57 نفت مسجدسلیمان 0 پرسپولیس 2: (دقیقه 58، مهدی عبدی): پاس عمقی از نعمتی برای عبدی در شرایطی ک..

گل دوم پرسپولیس به نفت مسجدسلیمان توسط عبدی - چهارمین قهرمانی  پرسپولیس
گل دوم پرسپولیس به نفت مسجدسلیمان توسط عبدی - چهارمین قهرمانی پرسپولیس - پرسپولیس تهران

گل دوم پرسپولیس به نفت مسجدسلیمان (عبدی) | دقیقه 57
نفت مسجدسلیمان 0 پرسپولیس 2: (دقیقه 58، مهدی عبدی): پاس عمقی از نعمتی برای عبدی در شرایطی که نفتی ها به گمان آفساید ایستاده بودند، با تک ضربه این مهاجم گل دوم سرخ ها را به نام او کرد

نفت مسجد سلیمان 0 - پرسپولیس 2

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: