هفتمین اجرای قسمت 17 عصرجدید - موسیقی محلی ایمان کریوند

– 🎤ایمان کریوند🎤 هفتمین اجرای قسمت هفدهم #عصرجدید . ایمان کریوند که اهل ایل بختیار بود، موسیقی محلی را اجرا کرد، اما با دو رای منفی مواج..

هفتمین اجرای قسمت 17 عصرجدید -  موسیقی محلی ایمان کریوند
هفتمین اجرای قسمت 17 عصرجدید - موسیقی محلی ایمان کریوند - مسابقه عصر جدید

🎤ایمان کریوند🎤
هفتمین اجرای قسمت هفدهم #عصرجدید

ایمان کریوند که اهل ایل بختیار بود، موسیقی محلی را اجرا کرد، اما با دو رای منفی مواجه شدند

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: