گزارشی از وضعیت آب آشامیدنی در مناطق زلزله زده

– در ویدئوی زیر گزارشی را درباره آخرین وضعیت آب آشامیدنی در مناطق زلزله زده و وضعیت پس لرزه ها در استان کرمانشاه مشاهده می کنید..

گزارشی از وضعیت آب آشامیدنی در مناطق زلزله زده
گزارشی از وضعیت آب آشامیدنی در مناطق زلزله زده - سریالها

در ویدئوی زیر گزارشی را درباره آخرین وضعیت آب آشامیدنی در مناطق زلزله زده و وضعیت پس لرزه ها در استان کرمانشاه مشاهده می کنید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: