علی انصاریان : برای ماندن در نیا ، التماس نمی کنم

– علی انصاریان سال ها پیش در یک مستند بازی کرد و در بهشت زهرا گفت که برای زنده ماندن التماس عزرائیل و دنیا را نمی کند که همین اتفاق هم افتاد..

علی انصاریان : برای ماندن در نیا ، التماس نمی کنم
علی انصاریان : برای ماندن در نیا ، التماس نمی کنم - خبرگزاری پارس فوتبال

علی انصاریان سال ها پیش در یک مستند بازی کرد و در بهشت زهرا گفت که برای زنده ماندن التماس عزرائیل و دنیا را نمی کند که همین اتفاق هم افتاد. در پارس فوتبال هم بخوانید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: