واکنش میثاقی به شباهت لباس تیم آلومینیوم اراک به تیم ملی ایتالیا

– محمد حسین میثاقی، مجری برنامه فوتبال برتر به شباهت لباس تیم تازه لیگ برتری آلومینیوم اراک به لباس تیم ملی ایتالیا واکنش نشان داد. در پار..

واکنش میثاقی به شباهت لباس تیم آلومینیوم اراک به تیم ملی ایتالیا
واکنش میثاقی به شباهت لباس تیم آلومینیوم اراک به تیم ملی ایتالیا - خبرگزاری پارس فوتبال

محمد حسین میثاقی، مجری برنامه فوتبال برتر به شباهت لباس تیم تازه لیگ برتری آلومینیوم اراک به لباس تیم ملی ایتالیا واکنش نشان داد

در پارس فوتبال هم بخوانید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: