ماجرای توئیت جنجالی و پر سر و صدای ترامپ

– تنش ها میان رسانه ها و رئیس جمهور آمریکا بعد از آنکه ترامپ ویدئویی در توئیترش از جدال خود با فردی با لوگوی سی ان ان روی سرش منتشر کرد، اف..

ماجرای توئیت جنجالی و پر سر و صدای ترامپ
ماجرای توئیت جنجالی و پر سر و صدای ترامپ - ترامپ و احمدی نژاد

تنش ها میان رسانه ها و رئیس جمهور آمریکا بعد از آنکه ترامپ ویدئویی در توئیترش از جدال خود با فردی با لوگوی سی ان ان روی سرش منتشر کرد، افزایش یافته و گروه های رسانه ای و سیاستمداران آمریکا این توئیت را محکوم و بسیاری وی را به ترویج خشوت متهم کردند

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: