ایده ی برای سفره ی هفت سین 99

– برای کاشت سبزه می توانید آن را درون هر ظرفی بکارید حتی داخل سبد که در این صورت باید کف سبد پلاستیک بکشید و بعد کمی شن یا خاک بریزید. برا..

برای کاشت سبزه می توانید آن را درون هر ظرفی بکارید حتی داخل سبد که در این صورت باید کف سبد پلاستیک بکشید و بعد کمی شن یا خاک بریزیدبرای سبزه گندم عید می توانید از تنگ ماهی استفاده کنید. برای کاشت تخمه ها می توانید داخل خاک ژله ای استفاده کنید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: