دکتر انوشه از تفاوت بین اتفاق و مدل ذهنی می گوید/حتماببینید

– سخنرانی فوق العاده دکتر انوشه در همایش رابطه هوشمندانه 2 را مشاهده می کنید. اینجابهترین ویدئوکلیپهارودنبال کنید.. باماهمراه باشیدعزیز..

دکتر انوشه از تفاوت بین اتفاق و مدل ذهنی می  گوید/حتماببینید
دکتر انوشه از تفاوت بین اتفاق و مدل ذهنی می گوید/حتماببینید - خانمانه

سخنرانی فوق العاده دکتر انوشه در همایش رابطه هوشمندانه 2 را مشاهده می کنید.

اینجابهترین ویدئوکلیپهارودنبال کنید..
باماهمراه باشیدعزیزان

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: