گلزنی کاوه رضایی و قلی زاده برای شارلوا در هفته دوازدهم ژوپیر لیگ بلژیک

– شارلروا در شب گلزنی هر دو ملی پوش ایرانی خود کاوه رضایی و علی قلی زاده مقابل میشلن در هفته دوازدهم ژوپیر لیگ بلژیک به تساوی 3-3 رضایت داد..

گلزنی کاوه رضایی و قلی زاده برای شارلوا در هفته دوازدهم ژوپیر لیگ بلژیک
گلزنی کاوه رضایی و قلی زاده برای شارلوا در هفته دوازدهم ژوپیر لیگ بلژیک - خبرگزاری پارس فوتبال

شارلروا در شب گلزنی هر دو ملی پوش ایرانی خود کاوه رضایی و علی قلی زاده مقابل میشلن در هفته دوازدهم ژوپیر لیگ بلژیک به تساوی 3-3 رضایت داد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: