چطور مسایل جنسی را متناسب با سن کودکان به آنها آموزش دهیم؟

– چگونه در مورد مسایل جنسی با بچه هایمان صحبت کنیم؟ در چه موقعیتی؟ چه مواردی را برایشان توضیح بدهیم؟ در بخش درگوشی های برنامه 37 درجه ، دک..

چطور مسایل جنسی را متناسب با سن کودکان به آنها آموزش دهیم؟
چطور مسایل جنسی را متناسب با سن کودکان به آنها آموزش دهیم؟ - Iranhotnews

چگونه در مورد مسایل جنسی با بچه هایمان صحبت کنیم؟ در چه موقعیتی؟ چه مواردی را برایشان توضیح بدهیم؟
در بخش درگوشی های برنامه 37 درجه ، دکتر سارا ناصرزاده، پژوهشگر و رواندرمانگر جنسی به این سوالات پاسخ می دهد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: