نقاشی خلاقانه روی ناخن های یک هندی

– یک هنرمند هندی، مدت 20 سال است که کاری منحصر به فرد انجام می دهد و اخیرا به فرد مشهوری در هندوستان تبدیل شده است. او یک سال تا یک سال و نیم ص..

نقاشی خلاقانه روی ناخن های یک هندی
نقاشی خلاقانه روی ناخن های یک هندی - کاشانه

یک هنرمند هندی، مدت 20 سال است که کاری منحصر به فرد انجام می دهد و اخیرا به فرد مشهوری در هندوستان تبدیل شده است. او یک سال تا یک سال و نیم صبر می کند تا ناخن هایش به اندازه مشخصی برسند، سپس آنها را می گیرد و رویشان نقاشی می کند! بیایید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: