خداداد عزیزی : دو روز پیش از بازی با استرالیا با علی دایی دعوا کردم

– خداداد عزیزی با حضور در یک برنامه اینترنتی گفت : دو روز قبل از بازی ایران و استرالیا با علی دایی دعوا کردم و بچه ها ما را آشتی دادند. در پا..

خداداد عزیزی : دو روز پیش از بازی با استرالیا با علی دایی دعوا کردم
خداداد عزیزی : دو روز پیش از بازی با استرالیا با علی دایی دعوا کردم - خبرگزاری پارس فوتبال

خداداد عزیزی با حضور در یک برنامه اینترنتی گفت : دو روز قبل از بازی ایران و استرالیا با علی دایی دعوا کردم و بچه ها ما را آشتی دادند

در پارس فوتبال هم بخوانید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: