کمانچه نواختن استاد کیهان کلهر یکی از مشاهیر موسیقی ایران به ثبت یونسکو رسید

– کمانچه " کیهان کلهر " به ثبت یونسکو رسید..

کمانچه نواختن استاد کیهان کلهر یکی از مشاهیر موسیقی ایران به ثبت یونسکو رسید
کمانچه نواختن استاد کیهان کلهر یکی از مشاهیر موسیقی ایران به ثبت یونسکو رسید - دارک فیلم

کمانچه " کیهان کلهر " به ثبت یونسکو رسید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: