فارسی در زنگ تفریح

– برای چند ساعت به یک مهدکودک رفتیم و با بچه ها چند کلمه ای فارسی و انگلیسی صحبت کردیم..

برای چند ساعت به یک مهدکودک رفتیم و با بچه ها چند کلمه ای فارسی و انگلیسی صحبت کردیم

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: