آموزش ریاضی دوم دبستان_عدد های سه رقمی_لیلا شعبانی

– دراین فیلم بلند درسی آموزشی,لیلا شعبانی,مبحث مربوط به فصل چهارم - عدد های سه رقمی پایه ی دوم دبستان را تدریس می کند..

آموزش ریاضی دوم دبستان_عدد های سه رقمی_لیلا شعبانی
آموزش ریاضی دوم دبستان_عدد های سه رقمی_لیلا شعبانی - دبستان

دراین فیلم بلند درسی آموزشی,لیلا شعبانی,مبحث مربوط به فصل چهارم - عدد های سه رقمی پایه ی دوم دبستان را تدریس می کند

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: