رقص دختر در وسط خیابان رشت و برخورد گشت ارشاد

– دیشب یک خانم که احتمالا مسافر بود و اصلا حالت عادی نداشت در وسط خیابان گلسار #رشت اقدام به حرکات عجیب و غیرطبیعی، فحاشی و ایجاد ترافیک کر..

رقص دختر در وسط خیابان رشت و برخورد گشت ارشاد
رقص دختر در وسط خیابان رشت و برخورد گشت ارشاد - هاچ نیوز

دیشب یک خانم که احتمالا مسافر بود و اصلا حالت عادی نداشت در وسط خیابان گلسار #رشت اقدام به حرکات عجیب و غیرطبیعی، فحاشی و ایجاد ترافیک کرد.با وجود هشدار و مماشات چندساعته پلیس اونجارو ترک نکرد وبا اعلام اینکه آهنگ بذارید برقصم به کار خودش ادامه داد. درآخر توسط پلیس های خانم بردنش

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: