انتقال مصدوم قطع عضوی با بالگرد از فشافویه به تهران - حوادث چهارشنبه آخر سال

– معتمدی، معاون اورژانس تهران: بیشترین مصدومان در حوادث چهارشنبه آخر سال 10 تا 25 سال سن دارند..

انتقال مصدوم قطع عضوی با بالگرد از فشافویه به تهران - حوادث چهارشنبه آخر سال
انتقال مصدوم قطع عضوی با بالگرد از فشافویه به تهران - حوادث چهارشنبه آخر سال - Amdanesh

معتمدی، معاون اورژانس تهران: بیشترین مصدومان در حوادث چهارشنبه آخر سال 10 تا 25 سال سن دارند

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: