جای لیوان سازی با استفاده از واشر

– ویدیو آموزشی ساخت زیر لیوانی با واشر فلزی برای کسانی که به کارهای خلاقانه و هنرمندانه علاقه دارند..

جای لیوان سازی با  استفاده از واشر
جای لیوان سازی با استفاده از واشر - کاشانه

ویدیو آموزشی ساخت زیر لیوانی با واشر فلزی برای کسانی که به کارهای خلاقانه و هنرمندانه علاقه دارند

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: