انرژی خورشیدی،انرژی پاک و به صرفه

– یکی از راهکارهای اصلی برای جلوگیری از کاهش تولید گازهای گلخانه ای و جلوگیری از گرمایش زمین، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر بویژه انرژی ..

انرژی خورشیدی،انرژی پاک و به صرفه
انرژی خورشیدی،انرژی پاک و به صرفه - درهم ورهم

یکی از راهکارهای اصلی برای جلوگیری از کاهش تولید گازهای گلخانه ای و جلوگیری از گرمایش زمین، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر بویژه انرژی خورشیدی است. در این ویدئو، میزان استفاده کشوری پیشرو نظیر آلمان را با آنچه در ایران صورت گرفته مقایسه خواهیم کرد و پروژه ای در مراکش به شما معرفی خواهد شد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: