اولین تصاویر از داخل ویلای لواسان شبنم نعمت زاده، حین اجرای حکم تخریب

– کلاسه 3/7 از پرونده #ویلایی_ها در شهرداد | قسمت 5 عجایب شهر | تصاویر اختصاصی شهرداد از داخل ویلای دختر وزیر حین اجرای حکم تخریب | فرایند تخری..

اولین تصاویر از داخل ویلای لواسان شبنم نعمت زاده، حین اجرای حکم تخریب
اولین تصاویر از داخل ویلای لواسان شبنم نعمت زاده، حین اجرای حکم تخریب - AvantTV

کلاسه 3/7 از پرونده #ویلایی_ها در شهرداد | قسمت 5 عجایب شهر | تصاویر اختصاصی شهرداد از داخل ویلای دختر وزیر حین اجرای حکم تخریب | فرایند تخریب 1140 متر مربع اضافه بنای ویلا آغاز شده است، رسانه ها تا اجرای کامل حکم تخریب موضوع را پیگیری کنند | پخش اختصاصی از صفحه آوانت

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: