اوضاع فرودگاه های ایران از زبان رشید پور

– رضا رشیدپور در برنامه حالا خورشید گفت: تأخیر پروازها رابه گردن تحریم نیندازید، علت اغلب این تأخیرها "تحریم مدیریت و انگیزه" درمسئولان ا..

اوضاع فرودگاه های ایران از زبان رشید پور
اوضاع فرودگاه های ایران از زبان رشید پور - حالا خورشید

رضا رشیدپور در برنامه حالا خورشید گفت: تأخیر پروازها رابه گردن تحریم نیندازید، علت اغلب این تأخیرها "تحریم مدیریت و انگیزه" درمسئولان است

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: