دیرین دیرین -خط فقر

– دیرین دیرین

دیرین دیرین
دیرین دیرین -خط فقر

- سیاسی

- حد اقل حقوق, اختلاف طبقاتی, خط فقر
- یکشنبه، ۱۷ دی ۱۳۹۶ - ۱۵:۳۶

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: