آموزش جالب چرم دوزی فرمان خودرو توسط خودتان

– کافی است که فقط سفارش چرخ دوزی یک قطعه نوار چرم طبیعی یا مصنوعی را مطابق تصاویر موجود به تعمیرکار کیف و کفش بدهید و سپس دست دوزی آن بر روی..

آموزش جالب چرم دوزی فرمان خودرو توسط خودتان
آموزش جالب چرم دوزی فرمان خودرو توسط خودتان - آموزش کاربردی

کافی است که فقط سفارش چرخ دوزی یک قطعه نوار چرم طبیعی یا مصنوعی را مطابق تصاویر موجود به تعمیرکار کیف و کفش بدهید و سپس دست دوزی آن بر روی فرمان را خودتان انجام دهید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: