بهترین کلیپ روز پدر و مرد

– ما مردها عادت میکنیم به بودن زن. نه اینکه عادی شود و تکراری، به بودنش به بویش، به اتمسفری که ایجاد میکند، به جانی که میریزد در دیوارهای خ..

ما مردها عادت میکنیم به بودن زن

نه اینکه عادی شود و تکراری،
به بودنش به بویش،
به اتمسفری که ایجاد میکند،
به جانی که میریزد در دیوارهای خانه و تازه میکند حس بودن را …
چندروز نباشد حالمان خراب میشود

به هارت و پورتهایمان توجه نکنید

مرد بی زن تلف میشود!

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: