خط ونشان امیر علی اکبری برای سعودی ها: هر جای دنیا بگویید می آیم

– امیر علی اکبری در گفت وگوی اختصاصی با ایسنا در واکنش به نمایش مضحک و به دور از اخلاق عربستانی ها در رشته کشتی کج که در جریان آن دو فرد ایر..

خط ونشان امیر علی اکبری برای سعودی ها: هر جای دنیا بگویید می آیم
خط ونشان امیر علی اکبری برای سعودی ها: هر جای دنیا بگویید می آیم - مشت آهنی

امیر علی اکبری در گفت وگوی اختصاصی با ایسنا در واکنش به نمایش مضحک و به دور از اخلاق عربستانی ها در رشته کشتی کج که در جریان آن دو فرد ایرانی- آمریکایی با حضور بر روی رینگ مبارزه در جده برابر 4 کشتی کج کار عربستانی، به حالتی تمسخرآمیز و با پرچم ایران مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، اظهار کرد: متاسفانه عربستانی ها شدیدا با ما دشمنی می کنند و قصد دارند تا جایی که می توانند به ما ضربه بزنند. این دلقک بازی دو ایرانی - آمریکایی با همکاری سعودی ها فقط به خاطر پول بود و باید بگویم این دو نفر که نام خود را ایرانی هم گذاشته اند بسیار افراد بی هویتی هستند که حاضر شده اند به خاطر پول نام کشورمان را مقابل سعودی ها به تمسخر بگیرند. پول هرچقدر هم مهم باشد، اما اینکه به خاطر پول حاضر شوی به کشورت پشت کنی، کاری بسیار دور از شرافت است اما از این دو بی هویت این کار برآمد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: