آموزش مدل مو دخترانه بافت مو زیگزاگ

– موها را با مخلوط آب و ژل صاف و مرتب می کنیم. موهای جلوی سر را از وسط به صورت عمودی از هم جدا می کنیم و این جدا کردن موهای جلوی سر را به طرف پ..

آموزش مدل مو دخترانه بافت مو زیگزاگ
آموزش مدل مو دخترانه بافت مو زیگزاگ - خانمی که شما باشی

موها را با مخلوط آب و ژل صاف و مرتب می کنیم. موهای جلوی سر را از وسط به صورت عمودی از هم جدا می کنیم و این جدا کردن موهای جلوی سر را به طرف پشت سر ادامه می دیم

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: