صحبت های سعید آقایی بعد از بازی با تراکتور

– سعید آقایی درباره تقابل با تیم پیشینش گفت : خیلی برایم سخت . مخصوصا بازی در برابر هم شهریانم . برای تراکتور و هوادارانش آرزوی موفقیت می کن..

صحبت های سعید آقایی بعد از بازی با تراکتور
صحبت های سعید آقایی بعد از بازی با تراکتور - خبرگزاری پارس فوتبال

سعید آقایی درباره تقابل با تیم پیشینش گفت : خیلی برایم سخت . مخصوصا بازی در برابر هم شهریانم . برای تراکتور و هوادارانش آرزوی موفقیت می کنم. در پارس فوتبال هم بخوانید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: