انتقاد شدید ادموند اختر از وریا غفوری

– ادموند اختر ، پیشکسوت استقلال با انتقاد از وریا غفوری گفت :کجای دنیا بازیکن سی و چهار ساله وقتی قرارداد دارد آن را چهار یا پنج برابر و تم..

انتقاد شدید ادموند اختر از وریا غفوری
انتقاد شدید ادموند اختر از وریا غفوری - خبرگزاری پارس فوتبال

ادموند اختر ، پیشکسوت استقلال با انتقاد از وریا غفوری گفت :کجای دنیا بازیکن سی و چهار ساله وقتی قرارداد دارد آن را چهار یا پنج برابر و تمدید می کند. در پارس فوتبال هم بخوانید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: