مستندی در خصوص فاصله طبقاتی در جهان

– گزارشی از توزیع ناعادلانه ثروت در جهان به مناسبت روز جهانی مبارزه با فقر..

مستندی در خصوص فاصله طبقاتی در جهان
مستندی در خصوص فاصله طبقاتی در جهان - Mostanad-clip

گزارشی از توزیع ناعادلانه ثروت در جهان به مناسبت روز جهانی مبارزه با فقر

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: