خط تولید تیر برق گرد بتنی پیش تنیده

– در این فیلم مراحل تولید پایه بتنی گرد (تیر برق گرد) به نمایش در آمده است..

خط تولید تیر برق گرد بتنی پیش تنیده
خط تولید تیر برق گرد بتنی پیش تنیده - علم و تکنولوژی

در این فیلم مراحل تولید پایه بتنی گرد (تیر برق گرد) به نمایش در آمده است

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: