آموزش نحوه صحیح پای کرال سینه و کرال پشت برای شنا بهتر

– با انجام یک آزمایش خون ساده و ثبت نام در بانک جهانی اهدا سلول بنیادی ازطریق خون به نجات جان بیماران وخیم خونی(عموماکودکان)بشتابیم.بعلت ش..

آموزش نحوه صحیح پای کرال سینه و کرال پشت برای شنا بهتر
آموزش نحوه صحیح پای کرال سینه و کرال پشت برای شنا بهتر - استاد همه چی دون

با انجام یک آزمایش خون ساده و ثبت نام در بانک جهانی اهدا سلول بنیادی ازطریق خون به نجات جان بیماران وخیم خونی(عموماکودکان)بشتابیم.بعلت شرط سازگاری ژنتیکی برای پیوند سلول بنیادی،ممکن است تنها شما فرد مشابه به یک بیمار و نجاتگر باشید

ببینید یاد بگیرید و لذت ببرید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: