رابطه بین شادی و موفقیت

– در این ویدیو در مورد رابطه بین شادی و موفقیت صحبت می کنیم. شاید اکثر شما فکر کنید که برای اینکه ما انسان شادی باشیم اول باید سخت تلاش کنیم..

در این ویدیو در مورد رابطه بین شادی و موفقیت صحبت می کنیم. شاید اکثر شما فکر کنید که برای اینکه ما انسان شادی باشیم اول باید سخت تلاش کنیم و موفق بشویم و ثروتمند شویم تا آن موقع تازه بتوانیم شاد باشیم. این حالتی است که وقتی من با اکثر افراد صحبت می کنم و از آن ها می پرسم که چرا انسان شادی نیستید، در جواب به من می گویند

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: