چطور سرطان در بدن گسترش میابد؟-ایوان شی یوجون

– سرطان در ابتدا معمولا به صورت یک تومور منفرد در منطقه ی خاصی از بدن ظهور می کند. اگر تومور برداشته نشود، سلول های سرطانی تومور، این توانا..

چطور سرطان در بدن گسترش میابد؟-ایوان شی یوجون
چطور سرطان در بدن گسترش میابد؟-ایوان شی یوجون - TED Talks

سرطان در ابتدا معمولا به صورت یک تومور منفرد در منطقه ی خاصی از بدن ظهور می کند. اگر تومور برداشته نشود، سلول های سرطانی تومور، این توانایی را دارند که به بافت ها و اندام های مجاور، و همچنین به اندام های دیگر تومور را مثل مغز، گسترش پیدا کنند. این سلول های سرطانی چگونه به نواحی جدید منتقل می شوند، و چرا احتمال سرایت سرطان به بعضی اندام ها بیشتر است؟ ترجمه: محسن حیدری- بازبینی فرناز ثقفی- بازیرنویس

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: