افتتاح فاز نخست تصفیه خانه فاضلاب پردیس((فوق العاده جذاب))

– فاضلاب پردیس با ظرفیت 24 هزار متر مکعب با حضور معاون اول رئیس جمهور به بهره برداری رسید. تماشا این کلیپ را از دست ندهید ((فوق العاده جذاب))..

افتتاح فاز نخست تصفیه خانه فاضلاب پردیس((فوق العاده جذاب))
افتتاح فاز نخست تصفیه خانه فاضلاب پردیس((فوق العاده جذاب)) - خبر چی داری

فاضلاب پردیس با ظرفیت 24 هزار متر مکعب با حضور معاون اول رئیس جمهور به بهره برداری رسید

تماشا این کلیپ را از دست ندهید
(فوق العاده جذاب)

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: