آموزش سفید کردن کتانی ها مثل روز اولش بدون شستن

– آنچه شما نیاز دارید: جوش شیرین وایتکس آب کفش سفید کثیف یک کاسه کوچک مسواک قدیمی آفتاب!..

آموزش سفید کردن کتانی ها مثل روز اولش بدون شستن
آموزش سفید کردن کتانی ها مثل روز اولش بدون شستن - ترفندهای کاربردی

آنچه شما نیاز دارید:
جوش شیرین
وایتکس

آب

کفش سفید کثیف
یک کاسه کوچک
مسواک قدیمی
آفتاب!

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: