مسیریابی با امکانات جستجو، نمایش فاصله و نمای 3D

– کجام یک نرم افزار جامع و کامل نقشه همراه با انواع امکانات کاربردی است، که ابزار و امکانات پیشرفتهء مسیریابی را در اختیار کابرارن قرار د..

مسیریابی با امکانات جستجو، نمایش فاصله و نمای 3D
مسیریابی با امکانات جستجو، نمایش فاصله و نمای 3D - مشاغل و کسب و کار

کجام یک نرم افزار جامع و کامل نقشه همراه با انواع امکانات کاربردی است، که ابزار و امکانات پیشرفتهء مسیریابی را در اختیار کابرارن قرار داده تا، علاوه بر مسیریابی با خودرو انواع مسیریابی پیاده و غیره را با امکان جابجایی مسیر رفت و برگشت، فاصله مبدا تا مقصد، نمای سه بعدی از مسیر پیش رو و . . . در اختیار همه کاربران در سراسر جهان قرار دهد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: