کلیپی جالب درباره نکات پای شنای قورباغه

– با انجام یک آزمایش خون ساده و ثبت نام در بانک جهانی اهدا سلول بنیادی ازطریق خون به نجات جان بیماران وخیم خونی(عموماکودکان)بشتابیم.بعلت ش..

کلیپی جالب درباره نکات پای شنای قورباغه
کلیپی جالب درباره نکات پای شنای قورباغه - رنگارنگ - مشغول به تولید محتوای

با انجام یک آزمایش خون ساده و ثبت نام در بانک جهانی اهدا سلول بنیادی ازطریق خون به نجات جان بیماران وخیم خونی(عموماکودکان)بشتابیم.بعلت شرط سازگاری ژنتیکی برای پیوند سلول بنیادی،ممکن است تنها شما فرد مشابه به یک بیمار و نجاتگر باشید.سایت اطلاع از مراکز ثبتنام اهدا سلول بنیادی موجود در شهرهای مختلف اطلاعرسانی کودکان نیازمند پلاکت خون

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: