خانه تاریخی فرهنگی سرای بدیع اصفهان

– سرای بدیع، در چهارباغ پایین اصفهان خانه ای فرهنگی تاریخی مربوط به دوره صفوی است که به همت مالک آن علی اصغر بدیعی حفظ و بازسازی شده است..

خانه تاریخی فرهنگی سرای بدیع اصفهان
خانه تاریخی فرهنگی سرای بدیع اصفهان - رنگارنگ - مشغول به تولید محتوای

سرای بدیع، در چهارباغ پایین اصفهان خانه ای فرهنگی تاریخی مربوط به دوره صفوی است که به همت مالک آن علی اصغر بدیعی حفظ و بازسازی شده است

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: