موجود عجیب دریایی دراقیانوس آرام

– العالم - انتشار فیلمی از موجود عجیب دریایی در آبهای نزدیک جزایر گالاپاگوس دراقیانوس آرام با استقبال گسترده کاربران اینترنتی و زیست شنا..

موجود عجیب دریایی دراقیانوس آرام
موجود عجیب دریایی دراقیانوس آرام - شبکه ی خبری العالم

العالم - انتشار فیلمی از موجود عجیب دریایی در آبهای نزدیک جزایر گالاپاگوس دراقیانوس آرام با استقبال گسترده کاربران اینترنتی و زیست شناسان مواجه شده است

جزییات خبر را در لینک زیر ببینید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: