برداشتن ناخن کاشته شده (زیرنویس"زیبامون")

– حتما تا به حال کاشت ناخن اکرلیکی و ژلیشی را انجام داده اید و یا شاید به دنبال انجام دادن آن هستید ولی در نمی دانید که چگونه می توان این نا..

برداشتن ناخن کاشته شده (زیرنویس"زیبامون")
برداشتن ناخن کاشته شده (زیرنویس"زیبامون") - سریالها

حتما تا به حال کاشت ناخن اکرلیکی و ژلیشی را انجام داده اید و یا شاید به دنبال انجام دادن آن هستید ولی در نمی دانید که چگونه می توان این ناخن ها را برداشت...آیا مانند لاک معمولی پاک می شوند؟!

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: